Zapraszamy na nową stronę Fundacji:
beani.eu.org

BC

Zespół Muzyki Dawnej "Beani Cracovienses" od 1988 r. działa początkowo przy Szkole Podstawowej nr 9 w Krakowie, później przy Gimnazjum nr 1 w Krakowie oraz od wielu lat przy Stowarzyszeniu Wychowanków i Przyjaciół ZMD "Beani Cracovienses". Pracuje w grupach instrumentalnych i wokalno-tanecznych. Członkami zespołu są uczniowie szkoły i jej absolwenci oraz uczniowie innych szkół krakowskich śpiewający, grający, tańczący utwory z epoki późnego średniowiecza, renesansu i baroku. W repertuarze zespołu odnaleźć można tańce dworskie, muzykę świecką i religijną, wokalną, instrumentalną i wokalno-instrumentalną od utworów anonimowych do J.S. Bacha.

Prowadzony przez absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie Izę Kłapcińską i Beatę Król nawiązał współpracę z francuskim specjalistą tańców dworskich i historycznych Romaną Agnel. W swojej historii współpracował z choreografami Zbigniewem Polewką, Agnieszką Gorczycą , Dariuszem Brojkiem oraz Katarzyną Borstyn. Obecnie stronę taneczną zespołu przygotowuje asystent Katarzyna Truszkiewicz a nad stroną muzyczną czuwa asystent Dariusz Żurawek – . Zespół często koncertuje prezentując swój program w różnych środowiskach, a także daje oprawę muzyczną lokalnym uroczystościom (kilkanaście rocznie) np brał udział w uroczystych Sesjach Rady Miasta Krakowa, cyklicznych koncertach na Wawelu, koncertach w Filharmonii Krakowskiej oraz na Zamku Żup Solnych w Wieliczce itp.

Zespół aktywnie uczestniczył w Festiwalu Kraków 2000 m.in. w ramach Festiwalu Tańców Dworskich na Wawelu i Jubileuszu 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej. Za swoją działalność otrzymał od Rady Miasta Krakowa Pamiątkowy Medal "Kraków 2000" oraz Medal Miast Festiwalowych.

Osiągnięcia

Pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie:

 • Puchary Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie 1989, 1990, 1991, 2010
 • I miejsce w 2005 oraz II miejsce w 2007 i 2009 r. w Małopolskich Konfrontacjach Muzycznych
 • I miejsce w 2010,2011,2012 ; Tytuł Mistrza Małopolskich Konfrontacji Muzycznych w 2010,2011,2012 oraz Tytuł Najlepszego Zespołu Konfrontacji - 2010
 • Kilkanaście nagród w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Artystycznych

Pod Patronatem Ministra Kultury i Sztuki:

 • Nagroda Ministra Kultury i Sztuki – Edycja Programu "Talenty" – 1997

Pod Patronatem Ministerstwa Edukacji:

– Nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu:

 • I miejsce Złota "Harfa Eola" – 1993
 • II miejsce Srebrna "Harfa Eola" – 1998, 2001, 2005
 • III miejsce Brązowa "Harfa Eola" – 2006
 • Wyróżnienie – 2003
 • Nagroda Centrum Kultury w Kaliszu – 2001
 • Nagroda Finansowa dla Izy Kłapcińskiej – 1993
 • Nagroda Rzeczowa dla Zespołu – 1993
 • Wyróżnienie indywidualne dla Dariusza Żurawka za wyróżniającą grę na flecie – 2005

Pod Patronatem Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki:

– Nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu:

 • I miejsce Złota "Harfa Eola" – 1999
 • II miejsce Srebrna "Harfa Eola" – 2007 (dwie nagrody), 2008
 • III miejsce Srebrna "Harfa Eola" – 2010
 • Nagroda Finansowa Departamenru Kształcenia Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki dla Zespołu – 1999
 • Nagroda Centrum Kultury w Kaliszu – 2007
 • Nagroda Kuratora Wielkopolskiego – 2007
 • Nagroda Finansowa Departamentu Kształcenia Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki dla Beaty Król i Izy Kłapcińskiej – 1999
 • Nagroda indywidualna "Jubileuszowa Harfa Eola" dla Izy Kłapcińskiej za całokształt pracy z zespołem.
 • Nagroda promocyjna dla Olgi Szybowskiej – 2007
 • Wyróżnienia indywidualne dla Dariusza Żurawka oraz Krzysztofa Palucha za wysoki poziom wykonania muzyki baroku – 2007

Inne Festiwale:

 • I miejsce i Nagroda Burmistrza Miasta w VI Spotkaniach z Muzyką Dawną w Żywcu – 1998
 • I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzykującej Młodzieży w Neerpelt w Belgii – 2003
 • "Srebrna Struna" na Międzynarodowym Festiwalu "Bydgoskie Impresje Muzyczne" – 1999

Wyjazdy

 • Tournee po Europie: Czechy, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Austria – 1993
 • Niemcy:
  XX-lecie partnerstwa Krakowa i Norymbergi – 1999
  950-lecie Miasta Norymberga – 2000
 • Litwa: Wilno – 1998, dla Centrum Kultury Polskiej na Litwie
 • Ukraina: Kijów – 2002, dla Polonii na Ukrainie
 • Węgry:
  Eger – 2002
  Vecses, Budapeszt – 2003, dla środowisk katolickich
 • Belgia: Neerpelt – 2003

Nagrania

 • Kaseta "Beani Cracovienses" – 1993
 • Płyta kompaktowa "Pieśni i tańce od XV do XVII w" – 1998
 • Nagranie audio "Pieśni Bożonarodzeniowe"–1999
 • Płyta jubileuszowa "XV lat Beani Cracovienses" – 2003
 • Płyta jubileuszowa "XX lat ZMD «BC»" – 2008
 • Nagrania radiowe i telewizyjne m. in. we fragmentach programów:
  • Letnia Akademia Muzyki Dawnej - Warszawa
  • Bzik Kontrolowany – Kraków
  • Artyści swojej Almae Matris w Collegium Maius
  • Maj z Muzyką Dawną – Wrocław
  • Kraków pełen nutek – Kraków
  • Tęczowy Music Box – Warszawa
 • Migawki telewizyjne z uroczystości:
  • Festiwal Tańców Dworskich – kilka edycji
  • Nauczyciel Roku
  • X i XV-lecie Zespołu
  • Jarmark Średniowieczny – Kraków 2000
  • Święta ul. Kanoniczej i Brackiej
  • Program "Talenty"
  • Koncerty gwiazdkowe i inne

Monografia

 • Zespół Muzyki Dawnej Beani Cracovienses 1988-2008
  • XX lat Czas na refleksję